Systém managementu BOZP

6 let zkušeností z nadnárodních firem, kdy jsem zodpovídal za vybudování, správu, zlepšování a auditování systémů BOZP. Mám tak co nabídnout

Dále Kontakt

Proč Systém managementu BOZP

Správně nastavený systém BOZP

  • snižuje provozní náklady
  • předchází pracovním úrazům a nemocem z povolání
  • zajišťuje úspory na pokutách a jiných sankcích spojených s oblastí bezpečnosti práce
  • snižuje riziko nehod a havárií
  • zvyšuje důvěru orgánů státní správy a zjednodušuje kontrolní činnosti
  • posiluje dobré vztahy s veřejností
BOZP

Služby v oblasti Systém managementu BOZP

V rámci systému BOZP, podle aktuální normy ISO 45001 (dříve OHSAS 18001), je v nabídce firmy

Implementace

zavádění nového systému managementu BOZP

Revize

důkladná revize stávajícího systému managementu BOZP s návrhem změn pro zlepšení dle principů CIP

Audit

Realizace interních auditů či příprava na certifikační/dozorové audity

Organizace

nastavení či revizi již existujícího kontextu organizace

Zkušenosti v oblasti Systém managementu BOZP

Nabízím 6letou zkušenost z menších i z větších nadnárodních firem. Jako manažer BOZP a odborně způsobilá osoba v prevenci rizik jsem byl zodpovědný za transfer globálních standardů BOZP a podílel jsem se na tvorbě nových, či na revizi již existujících systémů BOZP. Systémy BOZP, za které jsem zodpovídal, vždy zdárně prošly všemi certifikačními/dozorovými audity, či kontrolami státních orgánů.

V průběhu své dlouholeté praxe jsem poznal celou řadu odborníků na různé specializace v oblasti bezpečnosti práce (např. kategorizace práce, pracovně lékařské práce, atd.). V rámci těchto specifických problematik jsem tak schopen doporučit vám tyto odborníky pro případ řešení Vašich specifických požadavků, které navazují na systém BOZP dle ISO 45001.

Mé znalosti a zkušenosti v oblasti systému managementu BOZP mi umožnily navázat externí spolupráci s jednou z největších certifikačních společností Lloyd’s Register (na pozici Externí Lead Assessor).

Pracovní zkušenosti...

Reference

Pana Davida Halámka považuji za schopného manažera s velmi vysokou úrovni znalostí v oblasti Quality a HSE. Je to odborník na slovo vzatý, který se dokáže orientovat na přidanou hodnotu své práce, má rovněž velmi dobré znalosti a zkušenosti v oblasti projektového řízení, je schopen aplikovat vhodné pragmatické postupy a v situaci potřeby nalezení optimálního řešení problému postupuje velmi systematicky.

— Ing. Dětřich Robenek

General Manager, Bosch Rexroth, spol. s r.o.
Dětřich Robenek
RNDr. Miloš Dendis
David Halámek pomáhal naší firmě GeneProof a.s. v úvodní části přípravy zavádění systému QMS (Quality Management System) podle normy ISO 9001 a ISO 13485. Dané problematice velice dobře rozuměl. Z jednoduchých věcí nedělal složité. Dokázal se zaměřit na přidanou hodnotu a potřeby naší společnosti.

— RNDr. Miloš Dendis

Chief Research Officer, GeneProof a.s.
Mr. David Halámek has demonstrated the very good knowledge needed to support such a large project. The internal and external participants of this project rated Mr. David Halámek as a very flexible, independent and consistent project manager. I also appreciated his very good knowledge of German, his proactivity and his ability to take over the responsibility.

— Dr. Gerhard Müller-Spanka

Interim Manager, Manager and Consultant, Company MSPPLUS
Kompletní reference
Rexroth A Bosch Company
ITW
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

Kontakt

David Halámek – profesionál s mnohaletou praxí ve všech oblastech procesního managementu. Nabízím rozsáhlé zkušenosti v oblasti QMS, EMS, BOZP/OHSAS.

Adresa

Vnitřní 4, 602 00 Brno

Telefon

+420 723 961 973