Procesní management

Každá firma má rezervy v rámci fungování svých procesů. Některá menší, jiná větší. Kam se řadí ta vaše?

Dále Kontakt

Proč procesní management

Po 20 letech v dané oblasti, velkému množství realizovaných auditů (v rámci dodavatelských auditů, které jsem prováděl v celé řadě firem různých velikostí) a realizaci nespočet workshopů s cílem optimalizace procesů, si dovolím tvrdit, že každá firma má rezervy ve fungování svých procesů. Některá menší, jiná větší.

I proto je jedním ze základních požadavků normy ISO 9001 proces neustálého zlepšování tzv. CIP (Continual Improvement Process). Tvůrci této normy moc dobře věděli, že díky různým vlivům (např. lepší dostupná technologie, úpravy dílčích částí systémů, obměna zaměstnanců, atd.) dochází k neustálým změnám, na které je potřeba reagovat a zavádět potřebná zlepšení.

Správně nastavené procesy ve firmě

 • Napomáhají vytvářet přidanou hodnotu a generovat co nejvyšší zisk
 • Zamezují plýtvání
 • Snižují provozní náklady
 • Jasně definují postupy ve všech oblastech vaší firmy
 • Zaručí standardizaci a opakovatelnost
 • Přesvědčí vašeho zákazníka o tom, že vaši firmu máte plně pod kontrolou
 • Jsou v přímé vazbě na firemní vizi, strategii a definované cíle pro příslušné období
 • Jsou průběžně měřeny pomoci jasně nastavených cílových hodnot (tzv. KPIs)
 • Využívají výsledky z měření a kontrol pro realizaci neustálého zlepšování (CIP)
 • Jsou průběžně revidovány pomocí interních auditů
 • Umožňují rychle a efektivně zaškolovat nové zaměstnance
 • Zajišťují úspory surovin, energie a dalších zdrojů
 • Umožní zdárně projít všemi audity (certifikačními či zákaznickými)
Procesní management

Služby v oblasti procesního managementu

V rámci procesního managementu je v nabídce firmy

Zavedení systému

zavádění nového procesního systému

Navázání na strategii

vhodné provázání procesního managementu s firemní vizí, strategií a firemními cíli

Organizace

nastavení či revizi již existujícího kontextu organizace

Revize

důkladné revizi stávajícího systému s návrhem změn pro zlepšení

Interní audit

realizaci interních auditů

ZKUŠENOSTI V OBLASTI PROCESNÍHO MANAGEMENTU

22 let zkušeností z menších i z větších nadnárodních firem, kde jsem zodpovídal za rozsáhlé procesy. Byl jsem zodpovědný za transfery globálních standardů a podílel jsem se na tvorbě nových, či na revizi již existujících procesních systémů.

Byl jsem proškolen zahraničními odborníky z velkých nadnárodních firem. Realizoval jsem celou řadu workshopů v oblasti optimalizace procesů, které přinesly řadu zlepšení. Realizoval jsem několik velkých projektů v oblasti optimalizace procesů, které probíhaly v rámci celého světa. Nastavené procesy, za které jsem zodpovídal, vždy zdárně prošly všemi certifikačními, dozorovými a zákaznickými audity, či kontrolami státních orgánů.

Procesní systém, který jsem budoval od začátku, a u kterého jsem zajišťoval transfer a zapracování globálních standardů mateřské firmy, následně získal Národní cenu ČR za jakost (jednalo se o společnost IFE-CR, která je součástí koncernu KNORR-BREMSE).

Pracovní zkušenosti...

Reference

Pana Davida Halámka považuji za schopného manažera s velmi vysokou úrovni znalostí v oblasti Quality a HSE. Je to odborník na slovo vzatý, který se dokáže orientovat na přidanou hodnotu své práce, má rovněž velmi dobré znalosti a zkušenosti v oblasti projektového řízení, je schopen aplikovat vhodné pragmatické postupy a v situaci potřeby nalezení optimálního řešení problému postupuje velmi systematicky.

— Ing. Dětřich Robenek

General Manager, Bosch Rexroth, spol. s r.o.
Dětřich Robenek
RNDr. Miloš Dendis
David Halámek pomáhal naší firmě GeneProof a.s. v úvodní části přípravy zavádění systému QMS (Quality Management System) podle normy ISO 9001 a ISO 13485. Dané problematice velice dobře rozuměl. Z jednoduchých věcí nedělal složité. Dokázal se zaměřit na přidanou hodnotu a potřeby naší společnosti.

— RNDr. Miloš Dendis

Chief Research Officer, GeneProof a.s.
Mr. David Halámek has demonstrated the very good knowledge needed to support such a large project. The internal and external participants of this project rated Mr. David Halámek as a very flexible, independent and consistent project manager. I also appreciated his very good knowledge of German, his proactivity and his ability to take over the responsibility.

— Dr. Gerhard Müller-Spanka

Interim Manager, Manager and Consultant, Company MSPPLUS
Kompletní reference
Rexroth A Bosch Company
ITW
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

Kontakt

David Halámek – profesionál s mnohaletou praxí ve všech oblastech procesního managementu. Nabízím rozsáhlé zkušenosti v oblasti QMS, EMS, BOZP/OHSAS.

Adresa

Vnitřní 4, 602 00 Brno

Telefon

+420 723 961 973