Change management

Žijeme v dynamickém světe, kde změna se stává běžnou součástí života. Je jen otázkou, jak firma tyto změny zvládá.

Dále Kontakt

Proč change management

Chce-li být organizace konkurenceschopná, musí reagovat na novinky v tržním prostředí, trendy v chování a preferencích zákazníků či inovace v technologiích. Je ale otázkou, zda firmy dokáží změny dobře naplánovat, realizovat, vyhodnotit a realizované změny udržet. Bohužel často změny, i ty pozitivní, obvykle přináší problémy. Nejtěžší většinou bývá přesvědčit lidi a motivovat je k přijetí nových procesů či nástrojů.

Řízení změn neboli Change Management je aplikace znalostí, dovedností, schopností, metodologií, procesů, nástrojů a technik na převedení jednotlivce nebo skupiny ze současného stavu do stavu budoucího, aby se dosáhlo očekávaných přínosů a cílů organizace.

Při realizaci změny je vždy potřeba

  • jasně stanovit, ČEHO chce firma dosáhnout
  • dopředu vyhodnotit změnu z pohledu analýzy rizik
  • naplánovat realizaci změny (např. projektový plán)
  • definovat zodpovědnosti a potřebné zdroje
  • dobrá komunikace
  • průběžně sledovat definované milníky
  • vyhodnotit celý projekt a sdílet výsledky
  • kontrolovat dodržování zavedené změny
  • manažer, který má zkušenosti s vedením lidí a s projektovým řízením
Change management

Služby v oblasti change management

V rámci change managementu je v nabídce firmy

Realizace změny

kompletní realizace změny (posouzení, naplánování, analýza rizik, realizace, vyhodnocení a následné kontroly)

Realizace dílčích činností

realizace dílčích činností dle požadavků zákazníka

Zkušenosti v oblasti change management

V průběhu 22 let své praxe jsem se podílel na různě velkých projektech v různých oblastech. Byl jsem zodpovědný za mezinárodní týmy, které se účastnily na změnách v klíčových procesech nadnárodních firem. Podílel jsem se na realizaci velkých transferů výroby z Rakouska, Německa (2x) a Nizozemí. V průběhu těchto transferů bylo třeba realizovat bezpočet různě velkých a náročných změn. Byl jsem jedním z hlavních koordinátorů rozsáhlého projektu, který trval asi 2,5 roku, jeho rozpočet byl 32,5 mil Kč a hlavně v jeho úvodu se realizovalo mnoho změn, které nebylo v rámci velkého počtu zainteresovaných stran jednoduché dosáhnout.

Byl jsem školen odborníky ze zahraničí (Německo a USA) na vedení speciálních workshopů napříč celou společností (od výroby přes administrativu až po vedení firmy). Cílem těchto workshopů bylo např. zvýšení kvality, efektivity, produktivity, redukce a optimalizace pracovní plochy, snížení zásob, atd. Mimo všechny ostatní činnosti zde vždy docházelo ke změnám, které bylo třeba náležitě popsat (ČEHO se má dosáhnout), rychle zanalyzovat (pomocí analýzy rizik), jasně definovat zodpovědnosti a potřebné zdroje, připravit konkrétní plán pro realizaci, vše pravidelně kontrolovat, na závěr vše vyhodnotit a nějakou dobu sledovat, aby lidé neměli tendence se vracet k dřívějším postupům. Jelikož lidé obecně nemají rádi změny, jednou z mých nejdůležitějších činností byla komunikace se všemi zainteresovanými stranami. Důležité byly i jazykové znalosti (němčina, angličtina a ruština) a velice dobré znalosti projektového řízení.

Pracovní zkušenosti...

Reference

Pana Davida Halámka považuji za schopného manažera s velmi vysokou úrovni znalostí v oblasti Quality a HSE. Je to odborník na slovo vzatý, který se dokáže orientovat na přidanou hodnotu své práce, má rovněž velmi dobré znalosti a zkušenosti v oblasti projektového řízení, je schopen aplikovat vhodné pragmatické postupy a v situaci potřeby nalezení optimálního řešení problému postupuje velmi systematicky.

— Ing. Dětřich Robenek

General Manager, Bosch Rexroth, spol. s r.o.
Dětřich Robenek
RNDr. Miloš Dendis
David Halámek pomáhal naší firmě GeneProof a.s. v úvodní části přípravy zavádění systému QMS (Quality Management System) podle normy ISO 9001 a ISO 13485. Dané problematice velice dobře rozuměl. Z jednoduchých věcí nedělal složité. Dokázal se zaměřit na přidanou hodnotu a potřeby naší společnosti.

— RNDr. Miloš Dendis

Chief Research Officer, GeneProof a.s.
Mr. David Halámek has demonstrated the very good knowledge needed to support such a large project. The internal and external participants of this project rated Mr. David Halámek as a very flexible, independent and consistent project manager. I also appreciated his very good knowledge of German, his proactivity and his ability to take over the responsibility.

— Dr. Gerhard Müller-Spanka

Interim Manager, Manager and Consultant, Company MSPPLUS
Kompletní reference
Rexroth A Bosch Company
ITW
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

Kontakt

David Halámek – profesionál s mnohaletou praxí ve všech oblastech procesního managementu. Nabízím rozsáhlé zkušenosti v oblasti QMS, EMS, BOZP/OHSAS.

Adresa

Vnitřní 4, 602 00 Brno

Telefon

+420 723 961 973