Správa dokumentace a záznamů

Revize správy dokumentace a záznamů. Vytvoření nových pravidel pro tvorbu a správu dokumentů s využitím databází, flow-chartů a dalších efektivních nástrojů.

Dále Kontakt

Proč správa dokumentace a záznamů

Žijeme v 21.století. Přitom bohužel řada firem nedokáže správně využívat nové technologie/SW pro správu dokumentace a záznamů. Často jsou využívány papírové verze, které se u dokumentů komplikovaněji řídí a u záznamů je využití získaných dat v porovnání s digitální verzí skoro nulové. Místo jednoduchosti a využívání vizualizace si firmy vytváří spousty obsáhlých dokumentů, které nikdo nečte, protože je nepovažuje za přínosné. Častou chybou je, že na tvorbě dokumentace se nepodílejí lidé, kteří daným systémům a procesům rozumějí. Vzniká tak často "dokument pro dokument", který ale k ničemu není, protože nemá žádnou přidanou hodnotu.

Správná dokumentace

  • maximálně využívá formu vizualizace (pomocí obrázků, fotek, flow-chartů, atd.) a minimalizuje obsah textu
  • je vytvořena lidmi, kteří jsou v dané oblasti těmi nejzkušenějšími
  • je průběžně revidována
  • je k dispozici v aktuální podobě a na potřebném místě všem zainteresovaným subjektům

Správné záznamy

  • jsou generovány pouze tam, kde je to zapotřebí
  • jsou zajištěny proti ztrátě např. formou zálohy
  • jsou hlavně v elektronické podobě, která umožňuje efektivnější analýzu získaných údajů a dat
Environmental management system

Služby v oblasti správy dokumentace a záznamů

V rámci správy dokumentace a záznamů je v nabídce firmy

Revize

realizace revize správy dokumentace a záznamů. A to od samotných principů tvorby a správy dokumentů až po tvorbu jednotlivých dokumentů a efektivní využívání záznamů.

Správa dokumentace

vytvoření nových pravidel pro tvorbu a správu dokumentů s využitím databází, flow-chartů, vizualizace a dalších efektivních nástrojů pro danou oblast

Zkušenosti v oblasti správy dokumentace a záznamů

Auditoval jsem velké množství firem a systémů. Díky tomu jsem viděl velké množství případů, jak efektivní tvorba a správa dokumentace a záznamů nemá vypadat, ale i řadu velice dobře připravených nástrojů, které firmám pomáhají vytvořit dokumentaci s přidanou hodnotou a maximálně využívat data z pořizovaných záznamů.

Pracovní zkušenosti...

Reference

Pana Davida Halámka považuji za schopného manažera s velmi vysokou úrovni znalostí v oblasti Quality a HSE. Je to odborník na slovo vzatý, který se dokáže orientovat na přidanou hodnotu své práce, má rovněž velmi dobré znalosti a zkušenosti v oblasti projektového řízení, je schopen aplikovat vhodné pragmatické postupy a v situaci potřeby nalezení optimálního řešení problému postupuje velmi systematicky.

— Ing. Dětřich Robenek

General Manager, Bosch Rexroth, spol. s r.o.
Dětřich Robenek
RNDr. Miloš Dendis
David Halámek pomáhal naší firmě GeneProof a.s. v úvodní části přípravy zavádění systému QMS (Quality Management System) podle normy ISO 9001 a ISO 13485. Dané problematice velice dobře rozuměl. Z jednoduchých věcí nedělal složité. Dokázal se zaměřit na přidanou hodnotu a potřeby naší společnosti.

— RNDr. Miloš Dendis

Chief Research Officer, GeneProof a.s.
Mr. David Halámek has demonstrated the very good knowledge needed to support such a large project. The internal and external participants of this project rated Mr. David Halámek as a very flexible, independent and consistent project manager. I also appreciated his very good knowledge of German, his proactivity and his ability to take over the responsibility.

— Dr. Gerhard Müller-Spanka

Interim Manager, Manager and Consultant, Company MSPPLUS
Kompletní reference
Rexroth A Bosch Company
ITW
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

Kontakt

David Halámek – profesionál s mnohaletou praxí ve všech oblastech procesního managementu. Nabízím rozsáhlé zkušenosti v oblasti QMS, EMS, BOZP/OHSAS.

Adresa

Vnitřní 4, 602 00 Brno

Telefon

+420 723 961 973