Dodavatelé

Jen kvalitní a spolehlivý dodavatel může být zárukou úspěchu. Investujte do spolupráce s dodavateli a do jejich rozvoje.

Dále Kontakt

Proč dodavatelé

Dodavatelé často rozhodujícím způsobem ovlivňují výsledky firem. Nekvalitní a nespolehlivý dodavatel nemůže být zárukou úspěchu. Proto firmy často neváhají investovat čas a peníze do spolupráce s dodavateli a do jejich rozvoje. Je zapotřebí docílit stavu, kdy firma bude se svými dodavateli doslova „táhnout za jeden provaz“.

Správný dodavatel

 • zajišťuje zboží/služby
  • v požadované kvalitě
  • v požadovaném termínu
  • v požadovaném množství
  • na požadovaném místě
 • nabízí součinnost v rámci vývoje nových produktů
 • poskytuje přidanou hodnotu např. formou technické podpory, či upozorněním na případné nedostatky
Dodavatelé

Služby v oblasti dodavatelů

V rámci oblasti dodavatelů je v nabídce firmy

Výběr dodavatelů

výběr dodavatelů

Rozvoj dodavatelů

rozvoj a auditování stávajících dodavatelů

Zkušenosti v oblasti dodavatelů

V průběhu mé 20leté praxe z oblasti kvality mám s výběrem, rozvojem a auditováním dodavatelů rozsáhlé zkušenosti. Ve spolupráci s oddělením nákupu a výroby jsme v různých firmách uvolňovali stovky dodavatelů pro dodávky v rámci různých businessů (automotive, hygienic industry, strojní výroba, elektro výroba, oblast služeb, atd.).

Absolvoval jsem i řadu speciálních školení. Například "Auditor jakosti" u ČSJ (Česká společnost pro jakost), SQM (Supplier Quality Management) ve firmě Bosch a další. Na základě těchto specifických školeních a díky svým zkušenostem jsem u dodavatelů realizoval velké množství auditů a podílel jsem se i na jejich rozvoji formou různé podpory (transfer různých standardů, školení, atd.).

Pracovní zkušenosti...

Reference

Pana Davida Halámka považuji za schopného manažera s velmi vysokou úrovni znalostí v oblasti Quality a HSE. Je to odborník na slovo vzatý, který se dokáže orientovat na přidanou hodnotu své práce, má rovněž velmi dobré znalosti a zkušenosti v oblasti projektového řízení, je schopen aplikovat vhodné pragmatické postupy a v situaci potřeby nalezení optimálního řešení problému postupuje velmi systematicky.

— Ing. Dětřich Robenek

General Manager, Bosch Rexroth, spol. s r.o.
Dětřich Robenek
RNDr. Miloš Dendis
David Halámek pomáhal naší firmě GeneProof a.s. v úvodní části přípravy zavádění systému QMS (Quality Management System) podle normy ISO 9001 a ISO 13485. Dané problematice velice dobře rozuměl. Z jednoduchých věcí nedělal složité. Dokázal se zaměřit na přidanou hodnotu a potřeby naší společnosti.

— RNDr. Miloš Dendis

Chief Research Officer, GeneProof a.s.
Mr. David Halámek has demonstrated the very good knowledge needed to support such a large project. The internal and external participants of this project rated Mr. David Halámek as a very flexible, independent and consistent project manager. I also appreciated his very good knowledge of German, his proactivity and his ability to take over the responsibility.

— Dr. Gerhard Müller-Spanka

Interim Manager, Manager and Consultant, Company MSPPLUS
Kompletní reference
Rexroth A Bosch Company
ITW
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

Kontakt

David Halámek – profesionál s mnohaletou praxí ve všech oblastech procesního managementu. Nabízím rozsáhlé zkušenosti v oblasti QMS, EMS, BOZP/OHSAS.

Adresa

Vnitřní 4, 602 00 Brno

Telefon

+420 723 961 973