Environmental Management System

11 let zkušeností z nadnárodních firem, kdy jsem zodpovídal za vybudování, správu, zlepšování a auditování environmentálních systémů. Mám tak co nabídnout

Dále Kontakt

Proč Environmental Management System

Správně nastavený systém EMS

  • snižuje provozní náklady
  • zajišťuje úspory surovin, energie a dalších zdrojů
  • zajišťuje úspory na pokutách a jiných sankcích spojených s poškozováním životního prostředí
  • snižuje riziko nehod a havárií
  • zvyšuje důvěru orgánů státní správy a zjednodušuje kontrolní činnosti
  • posiluje dobré vztahy s veřejností
Environmental management system

Služby v oblasti Environmental management system

V rámci systému EMS (podle aktuální normy ISO 14001) je v nabídce firmy

Implementace EMS

zavádění nového systému EMS

Revize EMS

důkladná revize stávajícího systému EMS s návrhem změn pro zlepšení dle principů CIP

Audit EMS

Realizace interních auditů či příprava na certifikační/dozorové audity

Organizace

nastavení či revizi již existujícího kontextu organizace

Zkušenosti v oblasti environmental management system

Nabízím 11letou zkušenost z menších i z větších nadnárodních firem. Jako manažer EMS jsem byl zodpovědný za transfery globálních standardů EMS a podílel jsem se na tvorbě nových, či na revizi již existujících systémů EMS. Systémy EMS, za které jsem zodpovídal, vždy zdárně prošly všemi certifikačními/dozorovými audity, či kontrolami státních orgánů.

V průběhu své dlouholeté praxe jsem poznal celou řadu odborníků na různé specializace v environmentální oblasti (např. ovzduší, odpady, atd.). V rámci těchto specifických problematik jsem tak schopen doporučit vám tyto odborníky pro případ řešení Vašich specifických požadavků, které navazují na systém EMS dle ISO 14001.

Mé znalosti a zkušenosti v oblasti EMS mi umožnily navázat externí spolupráci s jednou z největších certifikačních společností Lloyd’s Register (na pozici Externí Lead Assessor).

Pracovní zkušenosti...

Reference

Pana Davida Halámka považuji za schopného manažera s velmi vysokou úrovni znalostí v oblasti Quality a HSE. Je to odborník na slovo vzatý, který se dokáže orientovat na přidanou hodnotu své práce, má rovněž velmi dobré znalosti a zkušenosti v oblasti projektového řízení, je schopen aplikovat vhodné pragmatické postupy a v situaci potřeby nalezení optimálního řešení problému postupuje velmi systematicky.

— Ing. Dětřich Robenek

General Manager, Bosch Rexroth, spol. s r.o.
Dětřich Robenek
RNDr. Miloš Dendis
David Halámek pomáhal naší firmě GeneProof a.s. v úvodní části přípravy zavádění systému QMS (Quality Management System) podle normy ISO 9001 a ISO 13485. Dané problematice velice dobře rozuměl. Z jednoduchých věcí nedělal složité. Dokázal se zaměřit na přidanou hodnotu a potřeby naší společnosti.

— RNDr. Miloš Dendis

Chief Research Officer, GeneProof a.s.
Mr. David Halámek has demonstrated the very good knowledge needed to support such a large project. The internal and external participants of this project rated Mr. David Halámek as a very flexible, independent and consistent project manager. I also appreciated his very good knowledge of German, his proactivity and his ability to take over the responsibility.

— Dr. Gerhard Müller-Spanka

Interim Manager, Manager and Consultant, Company MSPPLUS
Kompletní reference
Rexroth A Bosch Company
ITW
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

Kontakt

David Halámek – profesionál s mnohaletou praxí ve všech oblastech procesního managementu. Nabízím rozsáhlé zkušenosti v oblasti QMS, EMS, BOZP/OHSAS.

Adresa

Vnitřní 4, 602 00 Brno

Telefon

+420 723 961 973