Integrated management system

Nabízím spolupráci při sjednocení samostatných systémů QMS/EMS/BOZP do jednoho integrovaného manažerského systému

Dále Kontakt

Proč integrated management system

Mnoho vědeckých studií již prokázalo, že je pro organizaci mnohem výhodnější její systémy managementu sjednotit, než je zavádět, popřípadě udržovat odděleně. Z obecného pohledu lze v této souvislosti hovořit o dosažení tzv. synergického efektu, který je možné ve vztahu k problematice IMS vysvětlit následovně: Integrace různých prvků jednotlivých systémů do jednoho umožní využít výhod každého prvku lépe, než kdyby tyto byly zavedeny paralelně. Neboli zjednodušeně: Celek je více než prostý součet jeho částí.

Hlavní přínosy integrovaného systému

  • mnohem větší transparentnost dokumentace než v případě separátních systémů managementu
  • lepší koordinace činností v rámci celé organizace
  • lze ušetřit zbytečné náklady na zdroje (např. z hlediska přípravy, udržování systému, náklady za audity, vyhnete se dvojím zbytečným nákladům za zjišťování a nákup shodných informací apod.)
  • zkracováním průběžných dob může dojít ke snižování nákladů při současném zvyšování produktivity a kvality práce
  • zvyšuje se spokojenost zákazníka s pozitivními důsledky na celkovou finanční výkonnost organizace, zlepšuje se image organizace a vnímání zainteresovaných stran
  • IMS může být efektivnější s ohledem na průhlednost, čitelnost a srozumitelnost dokumentace i procesů nejen pro management, ale i pro řadového pracovníka, což přináší větší motivaci
  • probíhá lepší spolupráce mezi jednotlivými organizačními složkami
  • v případě certifikace může certifikační orgán provádět kombinované audity, což znamená úsporu času a opět nákladů
Integrated management system

Služby v oblasti Integrated Management System

V rámci systému IMS je v nabídce firmy

Implementace IMS

zavádění nového systému IMS

Revize systémů

důkladná revize stávajících systémů QMS, EMS a BOZP před jejich integrací

Audit IMS

Realizace interních auditů či příprava na audity zákaznické a certifikační/dozorové

Organizace

nastavení či revizi již existujícího kontextu organizace

Zkušenosti v oblasti integrated management system

V současné době patří mezi nevýhody systému IMS absence jednoznačného a uceleného návodu pro implementaci IMS. Zde nabízím bohaté zkušenosti. Integraci systému IMS jsem zažil jak v rámci nadnárodních firem, ve kterých jsem působil, tak i v rámci spolupráce s renomovanou certifikační společností Lloyd’s Register, kde působím jako externí Lead Assessor pro všechny 3 systémy (QMS, EMS a BOZP). Často jsou tyto systémy auditovány integrovaně.

Detaily k nabízeným službám a zkušenostem v rámci jednotlivých systémů QMS, EMS a BOZP, naleznete v příslušné části. Zde se již zaměřím pouze na přínosy samotné integrace. Nejčastěji dochází k integraci systémů QMS a EMS. Pokud má firma zavedený systém BOZP, je rozhodně přínosné integrovat i tento systém. Integraci daných systémů hodně napomohla i poslední revize norem (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001), které mají nyní jednotnou strukturu.

Pracovní zkušenosti...

Reference

Pana Davida Halámka považuji za schopného manažera s velmi vysokou úrovni znalostí v oblasti Quality a HSE. Je to odborník na slovo vzatý, který se dokáže orientovat na přidanou hodnotu své práce, má rovněž velmi dobré znalosti a zkušenosti v oblasti projektového řízení, je schopen aplikovat vhodné pragmatické postupy a v situaci potřeby nalezení optimálního řešení problému postupuje velmi systematicky.

— Ing. Dětřich Robenek

General Manager, Bosch Rexroth, spol. s r.o.
Dětřich Robenek
RNDr. Miloš Dendis
David Halámek pomáhal naší firmě GeneProof a.s. v úvodní části přípravy zavádění systému QMS (Quality Management System) podle normy ISO 9001 a ISO 13485. Dané problematice velice dobře rozuměl. Z jednoduchých věcí nedělal složité. Dokázal se zaměřit na přidanou hodnotu a potřeby naší společnosti.

— RNDr. Miloš Dendis

Chief Research Officer, GeneProof a.s.
Mr. David Halámek has demonstrated the very good knowledge needed to support such a large project. The internal and external participants of this project rated Mr. David Halámek as a very flexible, independent and consistent project manager. I also appreciated his very good knowledge of German, his proactivity and his ability to take over the responsibility.

— Dr. Gerhard Müller-Spanka

Interim Manager, Manager and Consultant, Company MSPPLUS
Kompletní reference
Rexroth A Bosch Company
ITW
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

Kontakt

David Halámek – profesionál s mnohaletou praxí ve všech oblastech procesního managementu. Nabízím rozsáhlé zkušenosti v oblasti QMS, EMS, BOZP/OHSAS.

Adresa

Vnitřní 4, 602 00 Brno

Telefon

+420 723 961 973