Quality Management System

20 let jsem v českých i nadnárodních firmách různé velikosti budoval, spravoval, revidoval/zlepšoval a auditoval mnoho systémů jakosti. Mám tak co nabídnout.

Dále Kontakt

Proč Quality Management System

Firmy často přebírají obecné standardy bez znalosti detailů. Jejich snahou je co nejrychlejší získání certifikátu a následně už se o systém nikdo tolik nezajímá. Dalším problémem bývá špatná identifikace a alokovaní potřebných zdrojů, průběžná správa celého systému a systematická realizace change managementu.

Správně nastavený systém QMS

  • zvyšuje efektivitu organizace
  • snižuje výskyt chyb
  • napomáhá neustálému zlepšování produktů, procesů a systémů
  • Přesvědčí vašeho zákazníka o tom, že vaši firmu máte plně pod kontrolou
  • Je průběžně revidovány pomocí interních auditů
  • Je navázaný na firemní vizi, strategii a definované cíle pro příslušné období
  • umožňuje rychle a efektivně zaškolovat nové zaměstnance
  • Umožní zdárně projít certifikačními či zákaznickými audity
  • Zajišťuje dosažení lepších hospodářských výsledků
Quality management system

Služby v oblasti Quality Management System

V rámci QMS, podle aktuálních norem ISO 9001, ISO 13485 a IATF 16949, je v nabídce firmy

Implementace QMS

zavádění nového Quality Management Systému

Revize systémů

důkladná revize stávajícího QMS s návrhem změn pro zlepšení dle principů CIP

Audit QMS

Realizace interních auditů či příprava na audity zákaznické a certifikační/dozorové

Organizace

nastavení či revizi již existujícího kontextu organizace

Zkušenosti v oblasti quality management system

Nabízím 20letou zkušenost z menších i z větších nadnárodních i českých firem. Jako Quality Manager jsem byl zodpovědný za transfery globálních standardů QMS a podílel jsem se na tvorbě nových, či na revizi již existujících systémů QMS. Systémy QMS, za které jsem zodpovídal, vždy zdárně prošly různými druhy auditů (certifikačních, dozorových, ale hlavně zákaznických). Jeden ze systémů, který jsem budoval od začátku, následně získal Národní cenu ČR za jakost.

Jako auditor jsem realizoval velké množství auditů (u dodavatelů, či na jiných pobočkách nadnárodních firem) což mi umožnilo získat velký přehled o tom, jak by měl být správně systém QMS nastaven a jak by měl správně fungovat. Bohužel jsem ale také u některých dodavatelů zažil systémy QMS, které kdysi někdo nastavil a následně je pak spravoval jen v momentě příprav před nějakým auditem. Takové systémy QMS pak často pro firmy nebyly přidanou hodnotou ale spíše zátěží.

Mé znalosti a zkušenosti v oblasti QMS mi umožnily navázat externí spolupráci s dvěma renomovanými společnostmi:

Pracovní zkušenosti...

Reference

Pana Davida Halámka považuji za schopného manažera s velmi vysokou úrovni znalostí v oblasti Quality a HSE. Je to odborník na slovo vzatý, který se dokáže orientovat na přidanou hodnotu své práce, má rovněž velmi dobré znalosti a zkušenosti v oblasti projektového řízení, je schopen aplikovat vhodné pragmatické postupy a v situaci potřeby nalezení optimálního řešení problému postupuje velmi systematicky.

— Ing. Dětřich Robenek

General Manager, Bosch Rexroth, spol. s r.o.
Dětřich Robenek
RNDr. Miloš Dendis
David Halámek pomáhal naší firmě GeneProof a.s. v úvodní části přípravy zavádění systému QMS (Quality Management System) podle normy ISO 9001 a ISO 13485. Dané problematice velice dobře rozuměl. Z jednoduchých věcí nedělal složité. Dokázal se zaměřit na přidanou hodnotu a potřeby naší společnosti.

— RNDr. Miloš Dendis

Chief Research Officer, GeneProof a.s.
Mr. David Halámek has demonstrated the very good knowledge needed to support such a large project. The internal and external participants of this project rated Mr. David Halámek as a very flexible, independent and consistent project manager. I also appreciated his very good knowledge of German, his proactivity and his ability to take over the responsibility.

— Dr. Gerhard Müller-Spanka

Interim Manager, Manager and Consultant, Company MSPPLUS
Kompletní reference
Rexroth A Bosch Company
ITW
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

Kontakt

David Halámek – profesionál s mnohaletou praxí ve všech oblastech procesního managementu. Nabízím rozsáhlé zkušenosti v oblasti QMS, EMS, BOZP/OHSAS.

Adresa

Vnitřní 4, 602 00 Brno

Telefon

+420 723 961 973