Školení

Realizoval jsem velké množství školení, napříč celu organizací a ve všech oblastech nabízených služeb.

Více Kontakt

Proč školení

Firmy věnují velké úsilí, energii a finance například do transferu korporátních standardů, do realizace rozsáhlých změn či do vybudování/revize firemních procesů. Následně ale zapomínají na osvětu a nezbytné zaškolení všech zainteresovaných pracovníků. Samotní pracovníci pak často z různých důvodů nepřiznají neznalost zavedených standardů a hrozí tak nesprávné pochopení, v jehož důsledku mohou firmě vzniknout nemalé ztráty.

Správné školení by mělo:

  • zaujmout
  • obsahovat důležitá data
  • využívat vizualizaci
  • zahrnovat praktické příklady
  • zapojit školené v aktivní diskuzi
  • obsahovat závěrečné přezkoušení
Školení

Služby v oblasti školení

V rámci školení je v nabídce firmy

Školení na míru

příprava na míru jakéhokoliv typu školení v oblastech procesního managementu, QMS, EMS, BOZP/OHSAS, spolupráce s dodavateli, správě dokumentace a tvorbě firemní strategie

Zkušenosti v oblasti školení

Za 23 let své rozsáhlé praxe jsem se podílel jak na tvorbě podkladů pro školení, tak i na školení samotném. Podklady na školení jsem připravoval vždy ve spolupráci s těmi nejzkušenějšími a na základě konkrétní situace a specifických požadavků. Samotnou realizaci školení jsem pak přizpůsobil i struktuře školených. Stejné téma je totiž potřeba jinak podat pracovníkům výroby a jinak TOP managementu.

Realizoval jsem velké množství školení napříč celou organizací. Nabízím velice dobré komunikační schopnosti a přístup, který zaručuje vyšší zapojení školených pracovníků. A to i u témat, která nejsou často příliš v oblibě (např. v oblasti BOZP). Přednášel jsem i pro velké skupiny lidí (až 250). V korporátních firmách, kde jsem dříve působil, jsem byl zodpovědný za přenos a implementaci centrálních standardů. Během těchto projektů jsem byl zodpovědný za školení velkého počtu lidí z různých oddělení. Dále jsem zajišťoval i realizace online-školení v rámci mezinárodních týmů.

Mé znalosti, zkušenosti a komunikační schopnosti mi umožnily navázat externí spolupráci s renomovanou organizací. Jedná se o Českou společnost pro jakost, kde působím jako externí školitel.

Pracovní zkušenosti...

Reference

Pana Davida Halámka považuji za schopného manažera s velmi vysokou úrovni znalostí v oblasti Quality a HSE. Je to odborník na slovo vzatý, který se dokáže orientovat na přidanou hodnotu své práce, má rovněž velmi dobré znalosti a zkušenosti v oblasti projektového řízení, je schopen aplikovat vhodné pragmatické postupy a v situaci potřeby nalezení optimálního řešení problému postupuje velmi systematicky.

— Ing. Dětřich Robenek

General Manager, Bosch Rexroth, spol. s r.o.
Dětřich Robenek
RNDr. Miloš Dendis
David Halámek pomáhal naší firmě GeneProof a.s. v úvodní části přípravy zavádění systému QMS (Quality Management System) podle normy ISO 9001 a ISO 13485. Dané problematice velice dobře rozuměl. Z jednoduchých věcí nedělal složité. Dokázal se zaměřit na přidanou hodnotu a potřeby naší společnosti.

— RNDr. Miloš Dendis

Chief Research Officer, GeneProof a.s.
Mr. David Halámek has demonstrated the very good knowledge needed to support such a large project. The internal and external participants of this project rated Mr. David Halámek as a very flexible, independent and consistent project manager. I also appreciated his very good knowledge of German, his proactivity and his ability to take over the responsibility.

— Dr. Gerhard Müller-Spanka

Interim Manager, Manager and Consultant, Company MSPPLUS
Kompletní reference

Kontakt

David Halámek – profesionál s mnohaletou praxí ve všech oblastech procesního managementu. Nabízím rozsáhlé zkušenosti v oblasti QMS, EMS, BOZP/OHSAS.

Adresa

Vnitřní 4, 602 00 Brno

Telefon

+420 723 961 973