Firemní strategie kontext organizace

Strategie firmy je jako šachová partie, musíte pravidelně analyzovat situaci a na jejím základě pak zvolit plán, jak povedete celou hru.

Dále Kontakt

Proč firemní strategie

Firemní strategii můžeme vnímat jako dlouhodobý rámec, který definuje, jak přizpůsobit omezené zdroje organizace potřebám a požadavkům, které vyplývají z prostředí (interního a externího), odvětví a trhů a jsou reprezentovány řadou zainteresovaných stran.

Bohužel řada firem podceňuje tuto oblast a spoléhá na vlastní intuici a přirozený vývoj. Někde je důvodem podcenění nedostatek času či zdrojů k realizaci. U nadnárodních firem pak lokální závody často spoléhají na centrálně definované strategie. Přitom zapomínají, že v dané lokalitě, může být řada důležitých faktorů zcela odlišná od prostředí, ve kterém se nachází mateřská firma.

Nové normy ISO 9001, 14001 a 45001 schválně zavádějí pojem kontext organizace, který je nyní jedním ze základních požadavků. Normy ISO chtějí donutit firmy, aby se zamyslely nad všemi důležitými aspekty a těmi se pak řídily. V podstatě se jedná o tvorbu firemní strategie, protože pokud se vše uchopí správně, získáte většinu podkladů, které k definici firemní strategie potřebujete.

Odborné studie dokazují, že firmy s jasnou strategií

 • mají lepší výkon
 • rychleji rostou
 • mají lepší finanční výsledky
Firemní strategie

A proč dosahují těchto lepších výsledků?

 • Protože mají rozmyšleno, co a jak chtějí v delším časovém horizontu dělat, jejich záměr je promyšlenější, realističtější, postavený na jasně vymezené a systematicky budované konkurenční výhodě.
 • Protože méně inklinují k rozmělnění sil, dokáží si vybírat a zaměřit se na vybrané oblasti. Díky tomu jsou schopny vytvářet lepší hodnotu pro zákazníka.
 • Protože mají přehled o tom, co se děje mimo ně, vnímají lépe vývoj a trendy ve svém oboru, znají lépe své zákazníky, konkurenty i své vlastní možnosti a limity.
 • Protože svoji strategii rychleji a flexibilněji přizpůsobují změnám, lépe se jim daří vyhledávat nebo vytvářet nové možnosti pro rozvoj a inovace.
 • Protože jsou vnitřně efektivnější, neplýtvají. Strategie jim pomáhá udržovat vnitřní řád.
 • Protože pravidelně pracují s informacemi o svém výkonu, problémy řeší proaktivněji a rychleji reagují.

Služby v oblasti firemní strategie

V rámci firemní strategie/kontextu organizace je v nabídce firmy

Vstupní analýza

realizace podrobné analýzy potřebné pro vytvoření firemní strategie/kontextu organizace

Výběr a implementace

návrh výběru vhodné strategie/kontextu a způsobu implementace

Revize

revize stávající firemní strategie/kontextu organizace

Návrh případných změn

na základě revize návrh případných změn

ZKUŠENOSTI V OBLASTI FIREMNÍ STRATEGIE

Na základě mých dlouholetých zkušeností a velkému množství realizovaných auditů v různých společnostech mohu říci, že podceňovat význam firemní strategie/kontextu organizace je z dlouhodobého hlediska nebezpečnou záležitostí, negativně ovlivňující celou firmu a její výsledky.

V rámci tvorby firemní strategie nabízím rozsáhlé zkušenosti načerpané:

 • v průběhu mého studia MBA
 • při auditování řady firem, kdy se kontroluje hlavně kontext organizace, ale i vazba implementovaných procesů/systémů na strategii firmy
 • při transferu korporátních standardů u významných nadnárodních firem (např. Bosch, Honeywell či Knorr-Bremse)
 • při definici hlavní firemní strategie (ve firmě Moravia-IT)
 • při definici lokálních verzí strategií, navazujících na centrální strategie v nadnárodních firmách, kde jsem pracoval

Kontext organizace jsem nejen vytvářel, ale i mnohokrát auditoval. Nabízím tak dostatek znalostí a praktických zkušeností. V rámci spolupráce s Českou společností pro jakost jsem se podílel i na přípravě podkladů pro školení „Kontext organizace“.

Pracovní zkušenosti...

Reference

Pana Davida Halámka považuji za schopného manažera s velmi vysokou úrovni znalostí v oblasti Quality a HSE. Je to odborník na slovo vzatý, který se dokáže orientovat na přidanou hodnotu své práce, má rovněž velmi dobré znalosti a zkušenosti v oblasti projektového řízení, je schopen aplikovat vhodné pragmatické postupy a v situaci potřeby nalezení optimálního řešení problému postupuje velmi systematicky.

— Ing. Dětřich Robenek

General Manager, Bosch Rexroth, spol. s r.o.
Dětřich Robenek
RNDr. Miloš Dendis
David Halámek pomáhal naší firmě GeneProof a.s. v úvodní části přípravy zavádění systému QMS (Quality Management System) podle normy ISO 9001 a ISO 13485. Dané problematice velice dobře rozuměl. Z jednoduchých věcí nedělal složité. Dokázal se zaměřit na přidanou hodnotu a potřeby naší společnosti.

— RNDr. Miloš Dendis

Chief Research Officer, GeneProof a.s.
Mr. David Halámek has demonstrated the very good knowledge needed to support such a large project. The internal and external participants of this project rated Mr. David Halámek as a very flexible, independent and consistent project manager. I also appreciated his very good knowledge of German, his proactivity and his ability to take over the responsibility.

— Dr. Gerhard Müller-Spanka

Interim Manager, Manager and Consultant, Company MSPPLUS
Kompletní reference
Rexroth A Bosch Company
ITW
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

Kontakt

David Halámek – profesionál s mnohaletou praxí ve všech oblastech procesního managementu. Nabízím rozsáhlé zkušenosti v oblasti QMS, EMS, BOZP/OHSAS.

Adresa

Vnitřní 4, 602 00 Brno

Telefon

+420 723 961 973