Interim management

Potřebujete jednorázově vyřešit situaci, se kterou nikdo ve firmě nemá zkušenosti? Hledáte dočasnou náhradu za manažera, který odešel, či je dlouhodobě nedostupný?

Více Kontakt

Proč interim management

Interim manažer má obvykle manažerské zkušenosti z několika organizací včetně řízení změnových projektů. Soustřeďuje se výhradně na splnění zadaného úkolů bez ohledu na různé individuální a skupinové zájmy v organizaci. Přináší nadhled „zvenku“ na problém a ruší tabuizovaná témata. V různých fázích svého působení spojuje práci externího poradce a projektového manažera s operativní činností manažera a kouče.

Interim management je nejčastěji využíván v těchto případech:

  • Náhrada/zástup – jedná se o rychlé „vykrytí“ pracovní pozice, která se uvolnila buď předem neplánovaným odchodem manažera, nebo jeho dlouhodobou nepřítomností z rodinných či zdravotních důvodů.
  • Nedostatek zkušeností – společnost potřebuje vyřešit problém, se kterým nemá nikdo zkušenosti. Trvale zaměstnat specialistu by přitom firmu stálo více, než podobného specialistu najmout na realizaci jednorázového projektu.
  • Start/reorganizace firmy – menší a střední firmy při svém startu, nebo v rámci reorganizace potřebují vedení určité oblasti, kterou dlouhodobě nechtějí zastřešit vlastním zaměstnancem
  • Nový úhel pohledu – chcete svému týmu ukázat nový úhel pohledu a obohatit jejich znalosti a dovednosti o nejnovější trendy a zkušeností z jiných firem
Interim management

Služby v oblasti interim management

V rámci Interim managementu je v nabídce firmy

Procesní management

Interim manager pro realizaci důkladné revize v oblasti procesního managementu

Change management

Interim manager pro zavádění rozsáhlých změn

Manažerské systémy

Interim manager pro oblasti QMS, EMS, BOZP či IMS

Zkušenosti v oblasti interim managementu

Více jak 20 let jsem pracoval v managementu středních i velkých nadnárodních firem. Mám bohaté zkušenosti s projektovým managementem a s managementem změn. V rámci své pozice, ale i v rámci různých projektů jsem řídil velké skupiny lidí. A to i v mezinárodních týmech.

Podílel jsem se na velkých projektech transferu výrobního závodu z Rakouska, Německa (2x) či Nizozemí. V těchto projektech musí člověk prokázat univerzální vlastnosti napříč celou organizační strukturou – v mém případě kvalita, environment, BOZP, PO, výroba, engineering, údržba, facility management. Podílel jsem se i na krizovém managementu. Realizoval jsem i transfery know-how z mateřských závodů v Německu či USA. V rámci realizovaných projektů jsem prováděl i rozsáhlé analýzy rizik a školení v různých oblastech. Mimo velice dobrých komunikačních schopnosti, nabízím i jazykové znalosti (němčina, angličtina a ruština). Mohu tak nabídnout rozsáhlé zkušenosti, které jsou pro správného Interim Managera nepostradatelné.

Pracovní zkušenosti...

Reference

Pana Davida Halámka považuji za schopného manažera s velmi vysokou úrovni znalostí v oblasti Quality a HSE. Je to odborník na slovo vzatý, který se dokáže orientovat na přidanou hodnotu své práce, má rovněž velmi dobré znalosti a zkušenosti v oblasti projektového řízení, je schopen aplikovat vhodné pragmatické postupy a v situaci potřeby nalezení optimálního řešení problému postupuje velmi systematicky.

— Ing. Dětřich Robenek

General Manager, Bosch Rexroth, spol. s r.o.
Dětřich Robenek
RNDr. Miloš Dendis
David Halámek pomáhal naší firmě GeneProof a.s. v úvodní části přípravy zavádění systému QMS (Quality Management System) podle normy ISO 9001 a ISO 13485. Dané problematice velice dobře rozuměl. Z jednoduchých věcí nedělal složité. Dokázal se zaměřit na přidanou hodnotu a potřeby naší společnosti.

— RNDr. Miloš Dendis

Chief Research Officer, GeneProof a.s.
Mr. David Halámek has demonstrated the very good knowledge needed to support such a large project. The internal and external participants of this project rated Mr. David Halámek as a very flexible, independent and consistent project manager. I also appreciated his very good knowledge of German, his proactivity and his ability to take over the responsibility.

— Dr. Gerhard Müller-Spanka

Interim Manager, Manager and Consultant, Company MSPPLUS
Kompletní reference

Kontakt

David Halámek – profesionál s mnohaletou praxí ve všech oblastech procesního managementu. Nabízím rozsáhlé zkušenosti v oblasti QMS, EMS, BOZP/OHSAS.

Adresa

Vnitřní 4, 602 00 Brno

Telefon

+420 723 961 973